برنامه ورزشی تلویزیون کشور ترکیه در شبکه های کانال 24 و Halk tv :تراکتورسازی پر طرفدارترین تیم در جهان تورک❤️پايلاشين تراختورکانالیناقوشولون⬇️

1 ۱۰ خرداد ۱۳۹۵