علی مطهری: هاشمی ازانتقاد دلخور می شد | ۸۴ به احمدی نژاد رای دادم چون معتقد بودم یک روحانی (هاشمی) پست اجرایی نگیرد بهتر است| به موسوی رای ندادم چون نگاهش به روحانیت درست نیست/مرصادنیوز

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵