گل ایمن حسین بازیکن مدنظر برانکو با سانتر زیبای بشار رسندرصورت پیوستن این بازیکن به پرسپولیس زوج خوبی بین بشار و ایمن حسین دوبازیکن عراقی شکل خواهدگرفت

1988 ۱۰ خرداد ۱۳۹۷