بلند شدن دود سفيد از كوه نمك جاشك شهرستان دير بعد از زلزلهزلزله تقریبا در منطقه خالی از سکنه رخ داده و بر اساس ارزیابی‌های اولیه این حادثه تاکنون تلفات جانی به همراه نداشته است.

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷