وضعیت خطرناکی که ریزش کوه روی خانه‌های مردم در منطقه آبادگران ایجاد کرده است./شهروندخبرنگار با کلیک، مستقیما اپلیکیشن اخبار مشهد را نصب کنید

1 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷