حضور رهبر انقلاب در منزل بازماندگان رئیسعلی دلواریانتشار بمناسبت سالگرد شهادت رئيسعلی دلواری/منبع: ایسنا

0 ۱۲ شهریور ۱۳۹۵