دو حركت عالی براي تقويت عضلات مياني شكم با كمك ديوار10 دقیقه گرم کردن بدن قبل تمرین هر حركت 3 ست 20 تايي

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷