✍حرکات نمایشی بسیار زیبای «جت پک» سواران و هواپیماها در کنار همجت پک وسیله‌ای است که معمولا به پشت فرد متصل می‌شود و بوسیله فشار گاز، او را به در می‌آورد.

1 ۱۲ دی ۱۳۹۵