تجدید دیدار با Rapture؛ تریلر جدیدی از نسخه کالکشن بایوشاک منتشر شداطلاعات بیشتر در:

0 ۲۱ مرداد ۱۳۹۵