❀ 12 دی ماه یک دختر بچه از شدت فقر توسط مادرش کنار خیابانى در شهر مبارکه به همراه نامه اى رها شد ;✰

0 ۱۵ دی ۱۳۹۵