گویا بر اثر گرمای شدیدِ خوزستان سیم های برق دچار سوختگی شدن..;;خیلی وحشتناکه فقط خدا رحم کنه 乙ɦÆƄz

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷