⌚️ نگاه اختصاصی دیجیاتو به ساعت FES Watch U با نمایشگر e-ink سونی که هنوز به بازار عرضه نشدهاطلاعات بیشتر پیرامون این ساعت در:

0 ۱۲ شهریور ۱۳۹۵