لحظه حادثه برای يک تماشاگر در مسابقات اسب سواری در مازندران

0 ۰۹ شهریور ۱۳۹۵