از عــرش صدای ربــنــا می آیدآوای خـــوش خدا خدا می آیدفریاد که درهای بهشت باز کنیدمهمان خدا سوی خدا می آیدحلول ماه پُر برکت رمضان مبارک باد ✨

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷