حمله گردشگران به دشت دریاسر شمال;زیرانداز روی گلا پهن کردن، وسط گلا آتش روشن کردند، با موتور گلا رو له میکنند...;

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷