مصاحبه تلویزیونی درست کردن تا مردمو همراه خودشون کنن و و امثالهم رو بی بند و بار جلوه بدنمردم طرفدار اونا شدن و تو کل فضای مجازی علیه صداوسیما هشتگ زدنالله اکبر

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷