بازیکنان دو تیم پرسپولیس و آلومینی در حال گرم کردنمسابقه دو تیم تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷