ويدئويي ديدني از شفق هاي قطبي ( Aurora )، اين پديده زيبا در اثر برخورد بادهاي خورشيدي و يونيزه شدن ملكولهاي يونوسفر در جو قطبهاي زمين ايجاد مي شود;

0 ۱۲ شهریور ۱۳۹۵