ویدئو : فریادهای یک زن جوان که بین در قطار مترو شهید بهشتی تهران گیر کرده بود صرفا جهت اطلاع:

0 ۱۵ آبان ۱۳۹۶