در این پمپ بنزین در کشور اکراین هر اقا وخانومی که لباسش را در بیاره میتونه بنزین مجانی بزنه

0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵