⭕️ واکنش روحانی به منتقدان:امروز روز پرسیدن سوال نیست این روزها یاد این حرف های امام می افتم که فرمود: "فریادتان را سر آمریکا بزنید"

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷