گل تاریخی زیزو...؛ حالا دیگر از آن چرخش آسمانی 16 سال می گذرد؛ از شب گلاسکو که زیدان شاهکارش را خلق کرد.

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷