شلیک ضدهوایی از فاصله بسیار نزدیک;زمان جنگ صدای شلیک میومد ملت میرفتن زیر زمین، الان همه رفتن پشت بوم فیلم بگیرن

1 ۲۷ دی ۱۳۹۵