کلیپی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و اعتراض شدید عمومی مردم را در پی داشته ...واقعا جای تاسف داره این شوخی‌ها (نشردهید)

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷