حجت‌الاسلام قرائتی: مردان متأهل، با زنان بیوه ازدواج کنن؟پاسخ زنان حاضر: نه قرائتی: زنها میگن نه، عقل میگه آره;

0 ۲۱ مرداد ۱۳۹۵