بلاک تماشایی لبرون جیمز توسط کوین دورانت در بازی حساس شب گذشته گلدن استیت و کلیولند

1 ۲۸ دی ۱۳۹۵