نگاهی متفاوت به دیدار ذوب آهن و تراکتور سازی از دریچه ی دوربین 90 و صحبت های بازیکنان پس از بازیبزرگترین کانال هواداری تیراختور ♨

0 ۱۴ دی ۱۳۹۵