: وقتی کلوپ در تمرین لیورپول بعد از پاس ضعیف هندرسون عینکش را به او تعارف میکند;

1 ۰۹ آبان ۱۳۹۴