رهبرانقلاب:از ضرر پفک; برای مردم ميگويند؛اما از كتاب و فيلم و بازی رايانه‌ایِ مضر، به بهانه آزادی حرفی نميزنند/منبع: میزان

0 ۲۶ دی ۱۳۹۵