صحبت های امام جمعه خرمشهر در مورد حواشی و اتفاقات اخیر در خوزستانواکنش به شایعه لوله کشی اب به بصره و کویت

0 ۱۷ تیر ۱۳۹۷