ماه بیگم خواجه جیرفتی سال 1323 عاشق پسر عموش میشه، ولی بهم نمیرسن. پسر عموش هم میره و دیگه برنمیگرده.بعد از 70 سال هنوز براش شعر میخونه و بیادشه به این میگن عشق ❤️Elf

887 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷