اگر در صندوق عقب خودرو ما را زندانی کردند یا گیر افتادیم چگونه خارج شویم؟ در این ویدئو از هاو کن یو ببینیدچگونه فردی که در حال غرق شدن است را نجات دهیم

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷