آخوندی: افتخار دارم که یک روزهم با احمدی نژاد همکاری نکردمآخوندی حکم عضویت درشورای رقابت را ازشخص احمدی نژاد گرفته بود و از بدو انقلاب درهمه دولتهاسمت داشته است;/منبع:خبرگزاری دانشجو

0 ۲۶ دی ۱۳۹۵