«حادثه دوما» به روایت افرادی که در فیلم غربی‌ها به عنوان قربانیان حمله شیمیایی در سوریه معرفی شدند./فارس (نشردهید)

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷