فیلم | طرح استعفای مسجد جامعی در صحن شورای شهر تهران مسجد جامعی امروز به دلیل عدم بررسی این استعفا جلسه شورا را ترک کرد

0 ۲۸ دی ۱۳۹۵