تابلوی هوشمندی که به محض عبور افراد سیگاری از کنارش سرفه میکنداین تابلوی تبلیغاتی را یک داروخانه‌ زنجیره‌ای در سوئد، نصب کرده تا مضرات سیگار را به شهروندان یادآورشود.

0 ۲۸ دی ۱۳۹۵