آب دادن به چمن زیر باران شدید امروز/ شهروندخبرنگاراپ مشهدفوری را نصب کنید تا آب و هوای مشهد را به لحظه دریافت کنید

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷