باران شدید در بلوار وکیل آباد مشهد؛ هم‌اکنون اپ مشهدفوری را نصب کنید تا آب و هوای مشهد را به لحظه دریافت کنید

0 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷