آنالیز بازی تراکتور و ذوب آهن در برنامه ی 90، البته آنالیزگر 90 در مورد بدشانسی ذوب آهن اغراق می کند اگر بدشانسی برای ما هم نبود تراکتور خودش 5به3 باید ذوب آهن را شکست میداد; ♨

0 ۱۴ دی ۱۳۹۵