مزايده پيراهن كلينزمن (بازي ايران - آلمان در جام جهاني ٩٨) در برنامه خندوانه با قيمت پايه ٥٠ ميليون تومان براي برآورده كردن آرزوهاي كودكان سرطاني

0 ۱۳ دی ۱۳۹۵