اینم یه چوپونِ باکلاس که احترم ویژه‌ای برای گوسفندان قائل است ; ┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄

1 ۱۰ شهریور ۱۳۹۵