برخورد کامیون با مردم در کنار خیابانی در مکزیک

0 ۲۷ دی ۱۳۹۵