مهران؛ بزرگترین پارکینگ جهانپارکینگ زائران اربعین در شهر مهران هم اکنون بیش از ۱۰۰هزار خودرو را در خود جای داده است;

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۶