ایشون به چندتا گرگ رسیده و بزرگشون کرده و تو طبیعت رهاشون کرده،بعد از 2سال اومده پیششون.ببینید چکار که نمیکنن هرگز فراموش نمیشود

0 ۱۳ دی ۱۳۹۵