هزينه روزانه 11 ميليارد توماني مردم ايران براي تلگرام;تلگرام سالانه حدود یک میلیارد دلار هزینه روی دست مردم می‌گذارد

0 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷