ویدیو / استیلی در برنامه زنده از شبکه 3: کشور ثروتمندی هستیم. وقتی می‌تونیم به عراق سوریه یمن کمک کنیم... چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است...صرفاجهت اطلاع:

0 ۱۶ دی ۱۳۹۵