فیلم/ پیرترین مرد جهان با 145 سال سنخانواده این مرد اندونزیایی اخیرا کارت شناسایی از وی پیدا کردند که نشان میدهد این مرد 145 ساله می باشد

0 ۰۸ شهریور ۱۳۹۵