صوت جالبی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته و افراد مختلف یکی از دو تلفظ Yanny یا Laurel رو می‌شنوند;شما کدوم صدا رو می‌شنوید؟ʟᴇᴏɴ

16 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷