وقتی بزمجه چشم‌ طماع خودش رو خیره به تخم های کروکودیل مادر کرده و کروکودیل از محافظت تخمهاش در مقابل حمله ی بزمجه عاجزهحیات وحش

0 ۱۶ تیر ۱۳۹۷