فاجعه ای که در یک مسابقه اسب سواری رخ دادورود ناگهانی خودوری پلیس به محل عبور اسب سواران

0 ۱۶ آبان ۱۳۹۶